Technische AX acADDemICTs

Functie

Als software engineer lever je een structurele bijdrage in de ontwikkelingsfase van business projecten in de meest ruime zin van het woord. Op basis van aangeleverde requirements en het componentendesign van de business processen verzorg je de omzetting naar software programmatie.

De hoofdtaken van de Software engineer bestaat uit coderen, testen, onderhouden en documenteren van de software die in productie gaat.

Als Software Engineer ben je verantwoordelijk voor het behandelen van volgende taken:

CODEREN

 • De effectieve programmatie en/of ontwikkeling uitvoeren die aan je werden toegewezen, door gebruik te maken van design principes van object georiënteerd programmeren. Voor en tijdens programmatie wordt steeds met een kritische blik geëvalueerd dat de aanpassingen voldoen aan verschillende criteria zoals:
  • Performantie
  • Design principes
  • Best practices Microsoft
 • Tegelijkertijd wordt bewaakt dat de code voldoet aan de gevraagde technische en functionele requirements zoals gedefinieerd door de consultant.
 • De developer is ook verantwoordelijk voor het kritisch beoordelen van de door de consultant opgestelde designs, zodat de kwaliteit van het uiteindelijke resultaat niet in gedrang komt.
 • Inschatten van programmatie tijd voor items waarvoor een analyse bestaat

TESTEN

 • Programmatesten uitvoeren op de eigen geschreven software of, wanneer dit zo wordt opgedragen, op software geschreven door andere software engineers
 • Schrijven van unit tests
 • Inschatten van programmatie tijd voor het opzetten van de nodige unit testen

DOCUMENTEREN

 • Instaan voor het voldoende documenteren van de eigen code. Dit zal enerzijds gebeuren door voldoende commentaar in de code te verwerken, anderzijds door technische documentatie op te stellen, volgens de standaarden van het project. Daarnaast moet er steeds zorg gedragen worden voor het up-to-date houden van de nodige documentatie.

PROJECT & AMS WERKING

 • Inzicht verkrijgen in de projectwerking door communicatie met PM, lead consultant en zelf studie
 • Respecteren van de afgesproken project en AMS modaliteiten
 • Onderhoud correcte communicatie met de klant en naar het RD project team over zijn project deel
 • Identificeert, communiceert en escaleert proactief overruns, niet haalbare deadlines/workload, planning conflicten
 • Identificeert Change requests
 • Zorgt mee voor optimale billability van eigen werk
 • Is bewust van de project scope en budget
 • Zorgt voor correcte hand-over naar AMS team

 

Naast deze hoofdverantwoordelijkheden zal het ook tot de verantwoordelijkheden van de Software Engineer horen om zijn kennis up-to-date te houden en aan verschillende activiteiten deel te nemen om kennis te delen. Het up-to-date zijn van kennis zal aan de hand van certificatie aangetoond worden.

Jouw profiel

 • Begrip van Agile development methodologie (SCRUM, XP, …)
 • Begrip van project management methodologiën (Microsoft Surestep, Prince II, MSP)
 • Begrip van risk management
 • Stressbestendig en zelfstandig
 • Zin voor initiatief, proactief
 • Verantwoordelijkheid durven opnemen
 • Nauwkeurig
 • Bereid zijn om continu bij te leren
 • Teamgericht
 • Analytisch denken en werken
 • Kennis van het Nederlands is belangrijk, Engels en/of Frans zijn een plus.