Realdolmen verleent je hierbij toegang tot jobs.realdolmen.com en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Realdolmen en derden zijn afgeleverd. Realdolmen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op jobs.realdolmen.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De content is door Realdolmen met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Realdolmen is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Auteursrechten

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. Alle afbeeldingen op deze website zijn exclusieve eigendom van de respectievelijke eigenaren en zijn beschermd op grond van internationale copyrightwetten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om deze te kopiëren, downloaden of te reproduceren op welke wijze dan ook.

Deze disclaimer kan op elk ogenblik wijzigen.