CRM Project Manager

Functie

Doel:

Het dagdagelijkse beheren, met eindverantwoordelijkheid voor het projectresultaat, van CRM-projecten van belangrijke organisatorische complexiteit, met als doel te komen tot de kwaliteitsvolle uitvoering van het project binnen tijd, budget en met de afgesproken functionaliteit. Op die manier maakt de Project Manager het bedrijfssucces van Realdolmen en van de klant mogelijk. De Project Manager streeft een langdurige samenwerking tussen Realdolmen en de klant na en draagt bij tot nieuwe opportuniteiten


Inhoud

 • Bid Management:
  Het initiëren, coördineren, uitwerken en verdedigen van offertes voor CRM-projecten van grote complexiteit, die de inzet van meerdere technische expertises verenigen teneinde op een efficiënte wijze een voorstel uit te werken dat aan de problematiek van de klant beantwoordt en door Realdolmen kan gerealiseerd worden aan aanvaardbare kost en risico.
 • Project Initiation:
  • Het verzamelen, vastleggen en communiceren van alle nodige afspraken naar de klant en naar de stakeholders binnen Realdolmen teneinde de voorwaarden te scheppen om het project binnen budget, volgens de afgesproken kwaliteitseisen en binnen de afgesproken tijd te kunnen opleveren.
  • Het toezien dat de gemaakte afspraken correct worden opgenomen in de contracten en op een correcte administratieve registratie van de afspraken.
  • Continu inzicht hebben in de Business Case & Change van het project.
  • Het inrichten van een projectorganisatie en mobiliseren van een projectteam (eventueel met partners en onderaannemers), met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden zowel tussen RD en de klant, als binnen het projectteam.
 • Project Execution:
  Het opstellen, bewaken, rapporteren en bijsturen van alle project management aspecten van het project met behulp van het RDPMF teneinde te verzekeren dat het project kwaliteitsvol uitgevoerd wordt binnen tijd, budget en met respect voor de gemaakte afspraken (functionaliteit, kwaliteit, R&R).
 • Project Closure:
  • Het overdragen van het project naar de operationele organisatie, inclusief de organisatie van de opvolging tijdens de afgesproken garantietermijn.
  • Het administratief afsluiten van het project : formele acceptatie door de klant, finale facturatie, vrijgeven van het projectteam.
  • Het uitvoeren van “Lessons Learned” en formuleren van organisatorische en procesmatige verbeteringen die toekomstige projectrealisaties bevorderen.
 • Knowledge Management:
  • Streven naar de continue verbetering van zowel eigen functioneren als RD organisatorische bekwaamheid om resultaatsgebonden projecten succesvol op te leveren
  • Zichzelf continu op de hoogte houden van de evoluties en ontwikkelingen op het gebied van nieuwe IT-ontwikkelingen, zijn/haar kennis up-to-date houden in functie van de evoluties teneinde zijn/haar geloofwaardigheid te verstevigen door een dienst aan te bieden die continu gebaseerd is op geactualiseerde kennis

Jouw profiel

 • Kennisniveau Master of gelijkwaardig door ervaring;
 • 4 à 8 jaar bewezen ervaring als projectmanager op resultaatsgebonden projecten
 • Sterk probleemoplossend vermogen en uitmuntende communicatieve vaardigheden: ondersteunt meetings met het team en met klanten op een effectieve manier, lost kwesties op een tijdige manier op
 • Is in staat om een team te motiveren om op de meest efficiënte manier samen te werken;
 • Is een matuur en diplomatisch professional, die de ondernemingsgeest erg waardeert. Heeft ervaring met het overleggen met beslissingsnemers van de klant op C-level
 • Kan tactvol vertrouwelijke/gevoelige informatie communiceren
 • Kan snel het vertrouwen winnen en uitstralen
 • Realistisch met ondernemende insteek
 • Teamspeler in de lopende projecten en in het Project Services team
 • Kennis van projectmanagementmethodologieën, certificatie in Prince2 of PMI is een pluspunt.
 • Kennis van aanpak & management van informatiseringprojecten
 • Kennis van project management tools en courante software ter bevordering van de projectcommunicatie en –administratie
 • Talenkennis: vloeiend spreken en schrijven in het Nederlands en het Engels, kennis van het Frans is een voordeel
 • Kennis van agile methodieken à la scrum is een pluspunt
 • Kennis van MS Dynamics

Ons aanbod

 • Een boeiende job in een dynamisch ICT-bedrijf waar een no nonsense cultuur centraal staat
 • Permanente upgrading van je eigen vakkennis
 • Reële doorgroeimogelijkheden zowel wat functie als wat domeinkennis betreft